VERSION 10

Energi beräkning med BV²

Version Senaste versionen Cookie
.
BV2 - Kontakt
BV² i Apple Mac

BV² är utvecklad för att köras på windowsdatorer. Förnärvarande finns ej någon version utvecklad för att köra pa MAC´ eget operativsystem. Det finns dock möjligheter att köra windows program på en MAC, se nedan

Intel-baserade MAC

Då nyare MAC använder Intel processorer, kan de köra Windows och Windows applikationer så snabbt som PC. Flera olika metoder är tillgängliga för att köra Windows på Intel MAC:
  • Dubbel bootstart mellan OS X, och Windows, använd Apple s Boot Camp. Detta är den mest kompatibla sättet Windows programvara, men det går inte köra för Windows och MAC OS X samtidigt.
  • För att köra Windows i virtuell maskin inom OS X, använd Parallels Desktop, VMware Fusion, or VirtualBox. Denna metod låter dig köra MAC´ens OS och Windows samtidigt. En virtuell maskin är inte lika kompatibel som dubbel bootstart
  • För att köra Windows program, utan att installera Windows operativsystem, kan man använda ett kompabilitetslager. Ett sådant är CrossOver Mac. Detta alternativ erbjuder en typisk bra funktionsduglighet för en inskränkt uppsättning av Windows applikationer.

PowerPC-baserade Mac

För att köra Windows och Windows program på en MAC med en PowerPC processor, installeras en maskinvaruemulator. Maskinvaruemulatorn fungerar, genom att efterlikna maskinvara inom en applikation. När du kör ett PC program i kompabilitetsläge översätter program kommandona till kommandon som MAC´en förstår. På så sätt kan du köra många PC applikationer . Tyvärr är att använda denna metod mycket långsammare än en PC eller en MAC med en virtuell Windows. Exempel av maskinvaruemulator är

© CIT Renergy AB
Datum: 2023-11-10