VERSION 10

ENERGIBERÄKNING MED

Version 10 Cookie
.

Utbildning

Kunskap om byggnaders energibalans och energianvändning är viktiga förutsättningar för att kunna arbeta med energieffektivisering och att kunna ta rätt beslut vid både nybyggnad och för befintliga byggnader. Kunskap om just detta kan man i viss mån läsa sig till i böcker. Vi menar dock att, tillsammans med praktisk erfarenhet, är den bästa vägen till kunskap om dessa frågor att arbeta aktivt med ett lättanvänt, praktiskt inriktat och tillförlitligt energiberäkningsprogram.

Hur skall man annars få svar på t.ex. följande frågor:

  • vad är mest lönsamt, att installera luft- eller vattenburen komfortkyla?
  • vad blir skillnaden i kyl- respektive värmebehov om fönster A väljs istället för fönster B?
  • vad händer med temperaturen inomhus om jag bygger om/till min befintliga byggnad och vill be­hålla den gamla kylanläggningen?
  • vilken typ av klimathållningssystem kommer att ge lägst elanvändning?
  • hur påverkar byggnadens utformning och läge behovet av kyl- respektive värmeenergi?
  • vilken värmeproduktion ger lägst livscykelkostnad; värmepump eller pelletspanna med solvärme?

Här fyller BV2 en viktigt funktion! Även om BV2 är ett mycket lättanvänt program med låg inlärningströskel så kan det ibland vara skönt att få lite hjälp på vägen.

Kontakta CIT Energy Management för mer information om utbildning, t.ex. hur en skräddarsydd utbildning kan läggas upp för just ert företag.

Läs mer om våra utbildningar.