VERSION 10

ENERGIBERÄKNING MED

Version 10 Cookie
.

Utbildning ( )

Nu erbjuder vi två olika kurser:
Grundkurs: en endagsutbildning för de som vill lära mer om BV2. Utbildningen är främst avsedd för de som redan använder BV2 i sitt dagliga arbete. Eftersom BV2 till stora delar är självinstruerande passar det dock även för dem som ännu inte prövat BV2, informera därför gärna även dina kollegor om utbildningen.

Utbildningen inleds med en generell metodik för energiberäkning där stor vikt läggs vid hantering av osäkerheter. Därefter presenteras en grundläggande genomgång av BV2 och dess beräkningsmodeller. Förmiddagen avslutas med en presentation av de olika funktionerna och möjligheterna i BV2. På eftermiddagen genomförs övningsexempel med genomräkning av en verklig byggnad. Utbildningen baseras på praktiska övningsexempel. Ta därför gärna med frågeställningar från just er verksamhet.

Fortsättningskurs med Totalprojekt: en endagsutbildning för de som vill lära ännu mer om BV2 inklusive beräkna Totalprojekt. För att kunna tillgodogöra sig innehållet i kursen bör du ha gått grundkursen eller ha ordentlig erfarenhet av energiberäkning med BV2.

Kursen börjar med en snabb repetition av grundkursen. Sedan fördjupar vi oss i hur energiberäkning genomförs i nybyggnadsprojekt, hur man delar in en byggnad i beräkningszoner, mer om vilka resultat som BV2 kan ge och hur man kan exportera dessa. Eftermiddagen ägnas helt åt beräkning av Totalprojekt med BV2. BV2 är den enda programmet på marknaden där man kan beräkna ett lönsamt åtgärdspaket enligt Totalmodellen vid renovering av en byggnad. För mer information om Totalprojekt se www.belok.se.

Öppna kurser

Var och när? Se planerader utbildningar

Adress för utbildningstillfälle meddelas i samband med anmälan.
Utbildningen genomförs endast om minst fyra personer deltar.

Deltagaravgift för Grundkurs respektive Fortsättningskurs (fika och lunch ingår)
Kursavgift 4 000 kr/person (ex moms)
Rabatt för fler deltagare från samma företag 50% för person 2 och efterföljande.

Företagsinterna kurser
Tid och plats efter överenskommelse. Det beställande företaget står för lokal, förtäring, resekostnader och eventuella kostnader för logi för lärare (en person). Pris: 3000 kr/person, minst tre personer.

Anmälan

Anmäl dig till utbildningen genom att ringa Mari-liis Maripuu på 076-234 58 18, eller (helst) genom att skicka en e-post till
mari-liis.maripuu cit.chalmers.se

Ange fakturaadress vid anmälan.
Avgiften faktureras i samband med anmälan. Sista avbokningsdatum är 1 vecka före kursstart. Lämnas återbud senare än 1 vecka före kursstart debiteras halva avgiften. Försök då ordna så att någon annan på Ditt företag kan utnyttja Din kursplats.

Energy Management AB
A Chalmers Industriteknik Company

Kursprogram

Kaffe och smörgås 08.40 – 09.00
Förmiddag 09.00 – 12.00
  • Energiberäkning – metodik
  • Energiberäkningsprogrammet BV2 – grunder
  • Genomgång av BV2 – indata och resultat
Lunch 12.00 - 13.00
Eftermiddag 13.00 – 17.00
  • Genomgång av övningsbyggnad
  • Beräkningsexempel vid befintlig byggnad
  • Beräkningsexempel vid nyproduktion
Fika och mat ingår.