VERSION 10

ENERGIBERÄKNING MED

Version 10 Cookie
.

Nedladdning – BV2Arch< Nedladdning – BV2Arch

Här kan du ladda hem aktuell version av BV2Arch:

Ladda ner BV2Arch

Aktuell version för nedladdning är 2003 1A2 datum: 2003-12-01

Nedan kan du ladda hem en instruktion för hur du installerar BV2Arch samt en introduktion till hur du arbetar med programmet:

Visa en powerpoint presentation av installation av BV2Arch (1Mb)

Powerpoint instruktion i användande av BV2Arch (4.1Mb)

Nedan beskrivs kortfattat hur du kommer igång med BV2Arch

Installation

När BV2Arch är installerat så startas det från Programmenyn på användarens dator. I den första rutan som kommer upp när programmet startas kan antingen Deltagare i projekt eller Beställarläge väljas. Det förra alternativet väljs av arkitekter medan det senare väljs av beställare. I beställarläget ska därefter kundnummer, kundnamn och passord skrivas in innan huvudprogrammet kan starta. För arkitekter ska däremot beställarens indatafil läggas in. Om det inte är känt var denna fil finns på datorn kan knappen Leta användas för att manuellt leta upp filen.

Skapa projekt

Under menyn Arkiv kan ett nytt projekt startas. Information om projektet kan därefter läggas in under menyn Projekt id, där beställaren fyller i uppgifter om uppdrag, beställare och kund. Dessa uppgifter låsas sedan av beställaren. För arkitekten återstår att fylla i uppgifter (fortfarande under menyn Projekt id) om sig själv, en kort beskrivning av sitt förslag och datum.

Konstruktion av byggnad

I BV2Arch finns en flik som heter Rita konstruktion. I denna del kan en byggnad skapas grafiskt i form av rektangulära element som vart och ett utgör en del av byggnaden. Byggnadsdelens storlek, form och vridning kan förändras valfritt och antalet byggnadsdelar kan anpassas och kombineras för att skapa en hel byggnad. I första skedet görs detta enkelt genom att ”dra” byggnadsdelarna till rätt plats med markören, dra ut dem till önskad storlek och vrida dem till korrekt position i förhållande till väderstreck. Byggnadsdelar vrids genom att först ställa markören på det skuggade fält som kommer fram när byggnadsdelen markeras och därefter hålla nere knappen medan byggnadsdelen vrids till önskat läge.

Observera att BV2Arch alltid uppfattar uppåt på bildskärmen som väderstrecket norr.

Egenskaper hos varje byggnadsdel (fasadytor, fönsterytor, etc.) kan anges genom att markera den (genom att vänsterklicka) och därefter högerklicka. I fältet som kommer upp kan värdena anges för varje sida av byggnadsdelen. I beställarläget kan olika värden låsas, exempelvis den totala arean. Under knappen Inställningar kan ritarea anges (dvs den area på vilken byggnaden skall ritas in).

Under menyn Indata och därefter Konstruktion kan egenskaperna hos den konstruerade byggnaden kontrolleras och även ändras.

Resultat - Värmebalans

Innan en värmebalans för den konstruerade byggnaden kan beräknas måste följande specificeras:

  • Geografiskt läge (kan låsas av beställare). Detta sker under menyn Klimatdata där lämplig ort kan väljas.
  • Internvärme (kan låsas av beställare). Detta sker under menyn Indata och därefter under Intern värmegenerering, där effekten från belysning, personer och maskiner kan anges.
  • Önskad inomhustemperatur (kan låsas av beställare) Detta sker under menyn Indata och därefter under Klimathållningssystem.