ENERGIBERÄKNING MED

Version 2016 Cookie
.

BV2-Nedladdning
Nedladdning – BV2

Ny installation

Full Version 2017 4.1 (Datum: 2019-04-24 Storlek: ca 95 Mbyte).
Från det att vi släpper en programversion ( nuvarande 2017 ) uppdateras denna med buggrättning och nya funktioner som hör till nästa programversion ( 2018 ). Dessa är synliga för de som har abonetversioner och kan ta del av dessa direkt. När nästa programversion (2018) släpps finns de för dem som köper en livstidslicens för den programversionen.

Ändring av program till version 4.1

Ändring av program till version 3.7

Ändring av program till version 3.6

Ändring av program till version 3.4

Ändring av program till version 3.1

Ändring av program till version 2.10

Ändring av program till version 2.8

Ändring av program till version 2.6

Ändring av program till version 2.5

Ändring av program till version 2.4

Ändring av program till version 2.3

Ändring av program till version 1.7

Ändring av program till version 1.4

Ändring av program till version 1.3

nedladdning av SVEBY testfiler för 2015 (SVEBY TEST 2015) fungerar i version 2016 2.1 och senare Denna ingår i full nedladding from 2016.2.1, storlek på nedladdning ca 25 Mbyte
Läs mer om SVEBY på SVEBY's hemsida

Manual i PDF format för version 2012 version på svenska

Version 2012:0 (Datum: 2012-09-04 Storlek: ca 8Mbyte).Utgåveinformation