VERSION 10

ENERGIBERÄKNING MED

Version 10 Cookie
.

BV2-Nedladdning
Nedladdning – BV2

Ny installation

Full Version 2016 14.1 (Datum: 2017-10-31 Storlek: ca 95 Mbyte).

Full Version 2016 11.6 (Datum: 2017-05-23 Storlek: ca 71 Mbyte).

Full Version 2016 8.3 (Datum: 2017-03-30 Storlek: ca 71 Mbyte).

Full Version 2016 7.3 (Datum: 2017-03-28 Storlek: ca 71 Mbyte).

Full Version 2016 6.1 (Datum: 2017-03-08 Storlek: ca 62 Mbyte).
Från det att vi släpper en programversion ( nuvarande 2016 ) uppdateras denna med buggrättning och nya funktioner som hör till nästa programversion ( 2017 ). Dessa är synliga för de som har abonetversioner och kan ta del av dessa direkt. När nästa programversion (2017) släpps finns de för dem som köper en livstidslicens för den programversionen.

Ändring av program till version 20.7

Ändring av program till version 20.6

Ändring av program till version 20.2

Ändring av program till version 18.6

Ändring av program till version 17.2

Ändring av program till version 16.7

Ändring av program till version 13.7

Ändring av program till version 13.7

Ändring av program till version 13.7

Ändring av program till version 12.13

Ändring av program till version 12.12

Ändring av program till version 12.10

Ändring av program till version 12.8

Ändring av program till version 12.7

Ändring av program till version 12.4

Ändring av program till version 11.13

Ändring av program till version 11.9

Ändring av program till version 11.6

Ändring av program till version 10.7

Ändring av program till version 10.6

Ändring av program till 10.3

Ändring av program till 9.2

Ändring av program till 8.3

nedladdning av SVEBY testfiler för 2015 (SVEBY TEST 2015) fungerar i version 2016 2.1 och senare Denna ingår i full nedladding from 2016.2.1, storlek på nedladdning ca 25 Mbyte
Läs mer om SVEBY på SVEBY's hemsida

Manual i PDF format för version 2012 version på svenska

Version 2012:0 (Datum: 2012-09-04 Storlek: ca 8Mbyte).Utgåveinformation