VERSION 10

ENERGIBERÄKNING MED

Version 10 Cookie
.

BV2-Nedladdning
Nedladdning – BV2

Ny installation

Version 2012 14.3 (Datum: 2016-6-16 Storlek: ca 36 Mbyte).

Version 2012 12.2 (Datum: 2016-4-4 Storlek: ca 35 Mbyte).

Version 2012 12.1 (Datum: 2016-3-2 Storlek: ca 35 Mbyte).

Version 2012 11.4 (Datum: 2016-2-24 Storlek: ca 10 Mbyte).

Version 2012 11.3 (Datum: 2016-2-2 Storlek: ca 10 Mbyte).

Version 2012 10.14 (Datum: 2015-12-15 Storlek: ca 10 Mbyte).

Version 2012 10.10 (Datum: 2015-06-12 Storlek: ca 10 Mbyte).

Sveby klimatfiler (ingår i installation from 2012.12.1)
Kör denna självuppackande fil. Välj area "c:\Program Files (x86)\BV2 2012\climate\" eller där du installerat programmetSveby klimatfiler för alla kommuner 2016 (ingår i installation from 2012.12.1)
Kör denna självuppackande fil. Välj area "c:\Program Files (x86)\BV2 2012\climate\" eller där du installerat programmetManual i PDF format för version 2012 version på svenska

Version 2012:0 (Datum: 2012-09-04 Storlek: ca 8Mbyte).Utgåveinformation