VERSION 10

ENERGIBERÄKNING MED

Version 10 Cookie
.

BV2-Nedladdning
Nedladdning – BV2

Ny installation

Full Version 10.3.3 (Datum: 2021/5/10 Storlek: ca 197 Mbyte).

Exefil för nedladning till installationsarean.
Från det att vi släpper en programversion ( nuvarande 10 ) uppdateras denna med buggrättning och nya funktioner som hör till nästa programversion ( 11 ). Dessa är synliga för de som har abonetversioner och kan ta del av dessa direkt. När nästa programversion (11) släpps finns de för dem som köper en livstidslicens för den programversionen.

Ändring av program till version 10.05.02

Ändring av program till version 10.04.01

Ändring av program till version 10.02.05

Ändring av program till version 10.1.17

Ändring av program till version 10.1.12

Manual i PDF format för version 2012 version på svenska

Version 2012:0 (Datum: 2012-09-04 Storlek: ca 8Mbyte).Utgåveinformation