ENERGIBERÄKNING MED

Version 2016 Cookie
.

 ?>
Utgåveinformation 2017 BV² Utgåveinformation för version 2017
Där det står "Ny funktion (2018) " är nya varianter inlagda som tillhör kommande version 2018. Abonnenter får direkt tillgång till dessa. Välj version du vill ha information om.

Version 2.8(Senaste) Datum2018-11-28
Åtgärd: Rättning av text i resultat specifik energi

Version 2.7 Datum2018-11-20
Åtgärd: Rättning av fel viss typ av flödesval vid shemalagd fläktdrift

Version 2.6 Datum2018-10-25
Åtgärd: Rättning av fel viss typ av vav system