ENERGIBERÄKNING MED

Version 2016 Cookie
.

 ?>
Utgåveinformation 2016 BV² Utgåveinformation för version 2016
Där det står "Ny funktion (2017) " är nya varianter inlagda som tillhör version 2017. Abonnenter får direkt tillgång till dessa. Välj version du vill ha information om.

Version 20.7(Senaste) Datum2018-11-20
Åtgärd: Rättning av fel viss typ av flödesval vid shemalagd fläktdrift

Version 20.6 Datum2018-11-29
Åtgärd: Rättelse vid läsning av äldre filer

Version 20.5 Datum2018-07-26
Åtgärd: Rättelse av summering av energier i resultattabell för måndasvärden