ENERGIBERÄKNING MED

Version 2016 Cookie
.

Utgåveinformation 2012 BV² Utgåveinformation för version 2012
välj version du vill ha information om.

Version 14.3(Senaste) Datum2016-6-16
Åtgärd: Summering av månadsvärden på månadsvisningssida justerad

Version 14.2 Datum2016-6-15
Åtgärd: Summering av månadsvärden på månadsvisningssida justerad

Version 14.1 Datum2016-5-13
Åtgärd: funktion för nästa version införd: visning av klimat för SVEBY2016 (åtkopmlig för abonentlicenser)