ENERGIBERÄKNING MED

Version 2016 Cookie
.

Utgåveinformation 2010 BV² Utgåveinformation för version 2010
välj version du vill ha information om.

Version 1.53(Senaste) Datum2012-10-04
Åtgärd: Rättning av fel: fel i parametrar vid val av luftluftvp

Version 1.52 Datum2012-08-30
Åtgärd: Rättning av fel: Manuell effektdimensionering

Version 1.51 Datum2012-08-13
Åtgärd: Rättning av fel: felmedelande vid inläsning av fil