VERSION 10

ENERGIBERÄKNING MED

Version 10 Cookie
.

BV2 - Exempelsamling
Exempelsamling

BV2 är ett beräkningsprogram som med fördel används för att analysera en byggnads energianvändning uppdelad i värme, kyla och el. Programmet är mycket lämpligt som ett analysverktyg när beslut skall tas, både vad gäller byggnadens utformning och val av klimathållningssystem som detaljerade frågor som t.ex. val av fönster, belysning eller inblåsningstemperatur, vid en nybyggnation eller ombyggnation.

Exempelsamlingen har som syfte att ge tips och ideer till BV2 -användare pa hur programmet kan utnyttjas vid just dessa situationer. I exempelsamlingen redovisas dels hur vissa frågestallningar löses, dels vilka effekterna blir för energianvändningen i en byggnad vid olika alternativ. Det är värt att notera att de förutsättningar som ges och de resultat som redovisas endast gäller de aktuella exemplen. Förutsattningar vad gäller byggnad, verksamhet och klimathållningssystem kan variera inom ett stort intervall för likartade byggnader.

De exempel som ges i denna skrift är endast en bråkdel av alla möjligheter som BV2 ger användaren att variera byggnaden, klimathallningssystemet och verksamheten i en byggnad. Exemplen är dock valda utifrån relativt vanliga frågeställningar som beställare, konsulter eller energirådgivare kan ställas inför.

För varje exempel ges information om vilken del av progran met som berörs, vilka indata som ar aktuella, beräkningsgång, resultat samt eventuella tips kring exemplet.

Denna skrift ersätter inte användarmanualen till BV2 utan skall ses som ett komplement vid användning av programmet. I användarmanualen ges en bakgrund till programmets uppbyggnad samt information om användningen och handhavandet av BV2 .

Hämta hela exempelsamlingen som pdf

© CIT Energy Management AB
Datum: 2013-03-01