VERSION 10

ENERGIBERÄKNING MED

Version 10 Cookie
.

CIT Energy Management
CIT Energy Management AB

CIT Energy Management erbjuder en unik kompetens inom områdena energieffektivitet och inomhusklimat i byggnader. Vi har kunskap om, och erfarenhet från, alla sorters byggnader; från flerbostadshus till de mest avancerade laboratorier och renrum. Tillsammans med våra kunder identifierar vi de energimässigt bästa och mest långsiktiga lösningarna samt säkerställer det inomhusklimat verksamheten kräver.

Våra tjänster används såväl under planeringsfasen för nya byggnader som vid drift eller ombyggnation av befintliga byggnader. Vi bistår även myndigheter och andra uppdragsgivare med expertkunskap i olika utredningar och analyser. Många av våra kunder är involverade i byggprocessen – beställare, arkitekter, konstruktörer och byggentreprenörer – eller i förvaltningsskedet – fastighetsägare, driftorganisationer och brukare.

Utöver de tjänster vi erbjuder saluför vi även simuleringsprogrammet BV2 (Byggnadens värmebalans i varaktighetsdiagram). BV2 är ett snabbt, enkelt och tillförlitligt verktyg med vars hjälp byggnaders behov av värme, kyla och el kan bestämmas.

Det populära programmet används av projekterande konsulter, av förvaltare, av företag som tillverkar utrustning vilken påverkar byggnaders energibehov, i skolor för undervisning m.fl.

Gå till CIT Energy Management's hemsida