VERSION 10

ENERGIBERÄKNING MED

Version 10 Cookie
.

BV2 - Startsida

Välkommen till


BV2

Energiberäkningsprogrammet

BV² är för dig som vill beräkna en byggnads behov av värme-, kyl- och elenergi. Du får energianvändningen för alla typer av byggnader. Välj mellan en mängd olika typer av värmeproduktion och klimathållningssystem. Den nya versionen av BV² ger dig förbättrade möjligheter att redovisa ekonomi, lönsamhet och energianvändning. BV² är anpassat till nya BBR och kraven på energideklarering av byggnader. Programmet bygger på en simuleringsmodell med värmelagring, internvärme, solinstrålning, luftläckage, mm för att ge tillförlitliga resultat, och har använts sedan 1996.

© CIT Energy Management AB
Datum: 2016-06-01